Činnost nového představenstva družstva po zvolení

Nové představenstvo po svém zvolení k dnešnímu dni uskutečnilo následující :

 • Komunikuje s předsedou kontrolní komise ve věcech družstva,
 • Komunikuje s odvolaným předsedou představenstva,
 • Sestavilo seznam všech majitelů bytů v OV za účelem přípravy přípravné schůze SVJ,
 • Oslovilo písemně neaktivní vlastníky bytů v OV aby nás kontaktovali,
 • Přijímá návrhy na změny ve stanovách družstva a tyto zveřejňuje,
 • Přijímá návrhy na obsah stanov SVJ a tyto zveřejňuje,
 • Vytváří tyto nové internetové stránky a forum,
 • Kontaktovalo emailem správcovskou firmu FIRST za účelem naplánování schůzky,
 • Aktualizovalo kontaktní údaje
 • Připravuje jednací řád členských schůzí k odsouhlasení,
 • Připravuje domovní řád a požární směrnice k odsouhlasení,
 • Přijímá podněty členů družstva i nově „vznikajícího“ SVJ,
 • Seznamuje se s platnou právní legislativou,

[notice]Pokud máte zájem se spolupodílet s námi na činnosti PRO NÁS VŠECHNY kontaktujte nás ![/notice]


Představenstvo družstva