Jak bude vypadat nová Palmovka ?

Jedná se o projekt, kdy Městská část Praha 8 jako veřejný zadavatel, investuje na základě smlouvy o „Výstavbě budovy s kancelářskými a obchodními prostory a jejich následná správa“ své volné finanční prostředky do vývoje a realizace komplexu občanské vybavenosti, který bude zahrnovat administrativní prostory pro kanceláře úřadu Městské části a dále prostory pro komerční využití tak, aby byla dlouhodobě zajištěna návratnost těchto finančních prostředků z pronájmu komerčních prostor v budově NOVÁ PALMOVKA. Výnosy z pronájmu tak pokryjí náklady na vybudování a správu celého komplexu včetně sídla úřadu Městské části.
Metrostav Alfa s.r.o., dceřiná společnost Metrostavu Development a.s., jako poskytovatel, nese veškerá rizika (zejména časová a finanční) spojená s vývojem budovy (vypracování konceptu budovy a všech částí projektové dokumentace) a realizací projektu (zajištění výstavby až do kolaudace) včetně rizik spojených se zajištěním správy budovy. Správa budovy bude spočívat zejména v řízení a technickém zajištění provozu, marketingové prezentaci, zprostředkování a administraci nájemních vztahů, přípravě a dozoru nad prováděním provozních služeb, zajištění účetnictví a správy daní ve vztahu k budově.

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=8p7TamfhOBs[/tube]

Spojením radniční budovy s polyfunkčním centrem a úzkým napojením na metro, autobus i tramvaj vznikne velmi atraktivní prostředí pro občany, zákazníky a tím tedy i pro potenciální nájemce komerčních a kancelářských prostor.
Radnice Městské části Praha 8 tak bude přirozenou součástí nově vytvořeného městského komplexu s velkou halou s obchody, s nádvořím, restaurací, kavárnou, kulturními a sportovními zařízeními, zkrátka se všemi funkcemi pro každodenní život všech občanů.

Nová Palmovka bude vnitřně bohatý prostor nápaditě strukturovaný tak, aby umožňoval potkávání lidí v různých situacích a činnostech. Samotný prostor radnice Městské části Prahy 8 bude vstřícně otevřený zejména prostřednictvím haly v přízemí, která nabídne možnost vyřešení běžné občanské agendy hned na úrovni ulice. Jednotlivé odbory budou uspořádány okolo vnitřního zastřešeného atria tak, aby vše bylo velmi přehledné, aby občan domem nebloudil. Polyfunkční zasedací sál v přízemí může plnit i další četné kulturní funkce pro veřejnost. V prvním patře budou dvě velké zasedací místnosti. V návaznosti na nutné komunikace budou na jednotlivých patrech čekací zóny, bez kterých se dům typu radnice neobejde.

Komerční prostory budou zahrnovat kanceláře třídy A, supermarket, restauraci, kavárnu, prostory pro sportovní aktivity a retail. Součástí komplexu bude i odpovídající počet parkovacích stání ve dvou podzemních podlažích.

Harmonogram projektu NOVÁ PALMOVKA

podpis smlouvy 15.10.2010
vydání územního rozhodnutí březen 2012
vydání stavebního povolení září 2012
vydání kolaudačního souhlasu listopad 2014
plánované otevření prosinec 2014

O společnosti Metrostav Development a.s.
Od roku 1995 společnost Metrostav a.s. zahrnula do své činnosti i realizaci developerských projektů. V roce 2008 vznikla samostatná společnost Metrostav Development a.s., která zastřešuje developerské aktivity Skupiny Metrostav. V zajímavých a cenných lokalitách rozvíjíme investorské záměry v oblasti bytové komerční výstavby.
Stabilita, finanční síla společnosti, zkušenosti, odborné znalosti pracovníků a jejich odpovědný přístup jsou pro budoucího klienta zárukou, že projekt bude dokončen ve smluvní ceně, požadovaném termínu a kvalitě, která je srovnatelná s evropským standardem.