Jak se bude parkovat v Heydukově ulici ?

Zajímá Vás jak zaparkujeme u nás před domem po zavedení zón ?

[notice]Detailní mapku finálního návrhu parkování najdete ZDE včetně vysvětlivek.[/notice]

Kolik bude stát hodina parkování?
Rezidenti s platnou kartou budou mít všude parkování bezplatné, ostatní by měli zaplatit kromě nejbližších ulic u stanic metra 15 Kč/hod. (návrh MČ Praha 8).

Kolik za rezidenční parkování zaplatím jako důchodce?
Počítejte se zvýhodněným tarifem ve výši 350 korun ročně, což je 0,96 koruny za den. Měsíčně tedy zaplatíte sumu jako je zhruba cena jednoho litru benzinu.

Jsem v invalidním důchodu. Kolik zaplatím za rezidenční parkování?
Zůstává v platnosti nárok na vyhrazené parkovací místo podle současného platného systému přidělování parkování pro tělesně postižené. Pokud chcete parkovat i jinde v účinné zóně, vztahuje se na vás snížená sazba 350 korun ročně, tedy stejně jako na důchodce.

Proč je v některých částech Prahy 8 systém navržen a v jiných ne?
Systém je navržen pro celou Městskou část Praha 8 jako flexibilní. To znamená, že je plánován pouze v extrémně zatížených lokalitách. Na aktuální vývoj situace bude možné reagovat rychleji.

Jak postupovat v případě, že stávající vůz prodám a zakoupím si jiný? Musím zaplatit za kartu opět celý roční poplatek?
Ne, roční poplatek byl již zaplacen. Odevzdáte stávající kartu a na nový vůz získáte novou.

Jak u nás zaparkuje návštěva?
Návštěvy mohou využít parkování ve smíšených nebo krátkodobých návštěvnických zónách, kde uhradí příslušný poplatek. Denně přes noc a o víkendu (od 18.00 v pátek až do 8.00 hod. v pondělí) mohou v návštěvnických krátkodobých zónách parkovat zdarma.

Mám v Praze 8 trvalé bydliště. Vůz mi byl přidělen zaměstnavatelem. Budu moci jako rezident získat parkovací kartu?
Ano. Jen je třeba, abyste doložil, že na základě dohody se zaměstnavatelem užíváte vůz i k soukromým účelům. Poplatek bude stejný jako u ostatních rezidentů, to je 700 korun za rok.

Jak bude vyřešeno zásobování mé provozovny, respektive firmy v Praze 8, pokud je zajišťuje firma z jiné městské části, případně mimopražský dodavatel?
V době od 18.00 do 8.00 hod. druhého dne a neomezeně o víkendech mohou zásobovací vozidla parkovat kdekoli bez omezení. V jiných časech za poplatek všude tam, kde budou umístěny parkovací automaty, to znamená na více než 70 procentech z navrženého území.

Jaké je řešení, když za mnou přijede řemeslník, například instalatér nebo opravář?
V době od 18.00 do 8.00 hod. bude moci parkovat kdekoli zdarma. Jindy za poplatek ve smíšených nebo krátkodobých návštěvnických zónách.

Co uvedené zpoplatnění přinese obyvatelům Prahy 8?   
Kromě již zmíněného pohodlí při parkování snížení dopravy v uvedených oblastech a s tím spojené hlučnosti a emisí z výfukových plynů. Výtěžek z poplatků bude  investován do zkvalitňování komunikací na obvodě.

Zdroj : praha8.cz