Praha 8 seškrtala seznam heren – pro rok 2015 !

Rada osmé městské části schválila seznam heren, které navrhne na vyřazení ze seznamu povolených herních provozoven z vyhlášky Hlavního města Prahy. „Navržený seznam se týká převážně heren z Karlína a Libně, které jsou vnímány jako problematické,“ uvádí starosta MČ Praha 8 Jiří Janků a dodává: „Možnost provozovat výherní hrací přístroje jsme až na pár výjimek ponechali pouze restauracím, v nichž jsou jen vedlejší činností. Tato zařízení ani není možné považovat za herny.“

Radnice Prahy 8 tak chce pokračovat v nastoupeném trendu odstraňování heren z území Prahy 8 – z původního počtu 128 provozoven městská část vloni vyškrtla dvaatřicet heren, letos je k vyřazení navrženo dalších jedenačtyřicet heren.

„Herny a kasina považujeme za bezpečnostní riziko, místa, která přitahují drogy, zločinnost a další negativní jevy. Nemalým nebezpečím je také množící se patologická hráčská závislost v kombinaci s novými herními systémy, umožňujícími prohrát postiženým jedincům vysoké částky během několika hodin,“ popisuje důvody tohoto rozhodnutí místostarosta Michal Švarc.

[notice]Až do konce roku 2014 jsou však herny „chráněny“ zákonnou lhůtou, která má fungovat především jako ochrana před možnými arbitrážemi ze strany provozovatelů heren. K tomu místostarosta Švarc říká: „Zatím nepřekonatelným problémem je ochranná zákonná lhůta, umožňující hernám vykonávat svou činnost do konce roku 2014, i přes vyřazení obcí z vyhlášky. Doufáme, že bude v Parlamentu ČR brzy schválena novela, která by tuto lhůtu zkrátila na šest měsíců“. Pokud se tedy nezmění zákon, všechny „vyškrtnuté“ herny ukončí provoz až v roce 2015.[/notice]

Ze seznamu povolených herních provozoven byly níže uvedené adresy vypuštěny na základě podkladů odboru krizového řízení Úřadu MČ Praha 8 a předložených listinných poznatků od Policie ČR, a to za období od 1. října 2010 do 1. října 2012. Poznatky se týkají trestné činnosti spáchané právě na těchto na adresách – konkrétně se jedná o adresy, na které v minulém období docházely stížnosti občanů na narušování veřejného pořádku nebo v jejichž místě či v bezprostředním okolí docházelo k trestním činům a přestupkům šetřených Policií ČR. V uvedených případech se jedná především o herny, v jejichž prostředí dochází ke zvýšené kumulaci osob spojených s trestnou a kriminální činností a kde se vyskytují osoby v celostátním pátrání a osoby zajišťující distribuci drog. Herny jsou přirozeným útočištěm pro osoby páchající majetkovou trestnou činnost, zejména v nočních hodinách, v okolí těchto podniků proto dochází k častému narušování veřejného pořádku, vandalismu, výtržnictví, majetkové trestné činnosti a distribuci drog. Všechny tyto jevy negativně ovlivňují kvalitu života občanů, především v oblasti Libně a Karlína.


Místa, která budou z přílohy vyhlášky vypuštěna v roce 2012:

 1. Bohnická 320/40
 2. Březinova 451/21
 3. Čimická 442/33
 4. Hyedukova 11
 5. Klapkova 17/19
 6. Klapkova 40/1
 7. Klapkova 92/41
 8. Krejčího 287/20
 9. Křižíkova 345/4
 10. Křižíkova 212/49
 11. Křižíkova 55/65
 12. Mazurská 516/1
 13. Mazurská 517/3
 14. Na Dědince 931/8
 15. Novákových 893/7
 16. Pernerova 532/69
 17. Pivovarnická 1022/1
 18. Prvního pluku 206/7
 19. Prvního pluku 33/9
 20. Sokolovská 615/138
 21. Sokolovská 4/41
 22. Sokolovská 81/55
 23. Sokolovská 73/63
 24. Sokolovská 78/80
 25. Sokolovská 416/124
 26. Sokolovská 111/36
 27. Sokolovská 1273/150
 28. Sokolovská 146/150a
 29. Sokolovská 541/198
 30. Tanvaldská 1347/2
 31. Tanvaldská 1348/4
 32. Thámova 221/7
 33. Turnovská 430/10
 34. U Libeňského pivovaru 63/2
 35. Zenklova 340/22
 36. Zenklova 2/37
 37. Zenklova 10/68
 38. Zenklova 164/72
 39. Zenklova 309/116
 40. Zenklova 131/222
 41. Zenklova 465/31Zdroj : www.praha8.cz