Naše starosti u Starosty MČ Praha 8 …

Na základě podnětů členů družstva, členů SVJ i ostatních spolubydlících, ve věci neutěšené bezpečnostní situace v našem domě a jeho okolí, proběhla dnešního dne 18.3.2013 v 10:30 hod. schůzka předsedy představenstva a pověřeného vlastníka, se starostou MČ Praha 8, Ing. Jiřím Janků.

V kanceláři starosty jsem byl seznámen s kroky, které činí MČ Praha 8 v přímé spojitosti jak s Policií ČR, tak i s Městskou Plicií hl. m. Prahy s cílem minimalizace kriminality v ĺokalitě Palmovky ale i dolní Libně. Přístup Ing. Janků byl velmi vstřícný a následně si vyslechl i stížnosti z řad nás, občanů a také byl seznámen s obsahem písemných stížností. Ubezpečil nás, že oblast Palmovky mu není lhostejná akriminalita obecně již vůbec nebude tolerována.

Společně jsme se shodly na tom, že prokázat někomu přestupkové jednání ukončené pokutou nebo správním řízením kriminalitu moc neřeší. Také jsme souhlasily s tím, že prokázat páchání trestné činnosti je v dnešní době složitější než se zdá. Vše musí vycházet z litery zákona, která bohužel v mnoha směrech nahrává kriminálně závadovým osobám víc, než spořádaným a slušným občanům.

Starostu Ing. Janků tato problematika opravdu zajímá a nenechává ho klidným. Vyslechl si nás s velkým zájmem a seznámil nás s dosavadními úspěchy při potlačování kriminality v naší lokalitě. Je to ale běh na dlouhou trať.

Ing. Janků nás následně velice překvapil nabídkou další konzultace bezpečnostní problematiky a to již za účasti vedoucích pracovníků Policie i MP, kteří rádi vyslechnou názor nás lidí, kteří na Palmovce přímo bydlíme. Jistě to pro ně bude nezaujatý pohled na celou problematiku a proto jsem byl požádán, abych na příští jednání sebou vzal klidně i své sousedy a ty, kterým není situace lhostejná.

Dále jsme probírali zkušenosti ostatních domů v okolí Palmovky a způsoby, jakým se vypořádali s nezvanými hosty v domě apod. Překvapivě vyšlo najevo, že posledním trendem vlastníků domů, je již námi navrhované zabezpečení vstupu do domu pomocí čipu, který jde v případě ztráty ze systému odejmout a tím pak nebude existovat mnoho klíčů vyrobených „potajmu“ nepřízpůsobivými nájemníky. Ve spoustě domů tím byl problém vyřešen.

Rád bych touto cestou poděkoval Ing. Janků za jeho čas, ochotu i zájem věci řešit a zejména za možnost osobně se přesvědčit o činnosti MČ pro nás občany. Věřím, že na příští plánovanou schůzku s námi půjdete i vy!