Kontrola našeho domu agenturou.

Na základě vzájemné domluvy mezi provozovatelem GBARD SECURITY a představenstvem našeho družstva došlo k vzájemnému ujednání v tom směru, že náš dům bude namátkově střežen touto bezpečnostní službou ZDARMA a to až do vyřešení bezpečnostní problematiky v našem domě.
Kontrolovat se budou společné prostory domu od suterénu až po půdu a veškeré osoby, které v domě nemají co dělat budou z domu ihned vykázány. Pokud to bude situace vyžadovat, bude přivolána Policie ČR ke sjednání pořádku.

Pokud se tedy na chodbě domu setkáte se členy výjezdové skupiny s jasným označením SECURITY, můžete být v naprostém klidu. Jsou tu právě pro Vaši bezpečnost. I když jsou pracovníci znalý nočního klidu, který dodržují, omlouváme se za případné krátkodobé jednání směřující k „očistě našeho domu a majetku“.

Představenstvo družstva.

Kontrola domu byla s ohledem na vylepšennou bezpečnost v domě ukončena dne 9.8.2013.