Nová Palmovka v roce 2014

KOMPLETNÍ INFORMACE O PALMOVCE :

 

Investor MČ Praha 8
Prostřednictvím a.s. Centrum Palmovka
Developer Metrostav a.s.
Architektonický návrh arch. Josef Pleskot
Náklady na celou stavbu 1.130.959.000 Kč (1,130 959 mld. Kč)
Z toho náklady na komerční část 634.819.000 Kč (0,634 819 mld. Kč)
Z toho náklady na radnici 496.140.000 Kč (0,496 140 mld. Kč)
Garantovaný výnos komerční části  50.832.438 Kč / rok

 

Pohled na novou Palmovku 2014

 

Harmonogram projektu Nová Palmovka

Milník projektu Datum
podpis smlouvy s poskytovatelem 15. 10. 2010
vydání územního rozhodnutí březen 2012
vydání stavebního povolení září 2012
vydání kolaudačního souhlasu listopad 2014
plánované otevření prosinec 2014

 

Součástí centra bude:

Součástí

Součástí centra bude:

Radnice

 • Maloobchodní a kancelářské prostory
 • Prostory pro sportovní aktivity
 • Gastronomie
 • Supermarket
 • Parking

 

Nová budova radnice

 • návštěvníci radnice nebudou muset jednotlivě obcházet řadu budov rozmístěných po celém území Prahy 8 – vše najdou na jednom místě, v moderním, funkčním a estetickém prostředí,
 • přímá návaznost na MHD,
 • bezbariérovost (na rozdíl od některých stávajících budov),
 • na rozdíl od stávajících budov bude Úřad MČ Praha 8 fungovat v prostorách stavěných podle ekologických zásad.

Soutěž a průběh

 • S cílem realizovat dostavbu „bílého“ domu v roce 2008 vznikla komise složená ze zástupců všech stran zastoupených v Zastupitelstvu MČ Praha 8. Byla vypracována studie proveditelnosti a hospodárnosti zamýšlené dostavby, na jejímž základě vyšlo najevo, že výstavba nové radnice v kombinaci s komerčními prostory bude ekonomicky výhodnější (rekonstrukce „bílého domu“ byla odhadnuta na 500 až 600 mil. Kč).
 • Výběr partnera proběhl na základě soutěžního dialogu, přičemž dodavatel nabídl nejnižší celkovou cenu. Regulérnost soutěže prošetřil na základě anonymního oznámení Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (jedná se o prošetření prvního podnětu zaslaného bezprostředně po soutěži – další podněty samozřejmě mohou být podávány i nadále).
 • Soutěžní dialog byl nejefektivnější variantou výběrového řízení, neboť od uchazečů bylo třeba připravit komplexní, obsáhlé řešení hned několika na sebe navazujících a propojujících se oblastí – přes řešení rozvoje lokality Palmovka, architektonický návrh stavby, stavební projekt, inženýring, zajištění výstavby, následné správy a obsazenosti prostor a dalších služeb.
 • Architekt a architektonický návrh, který byl hodnocen v rámci kritérií – arch. Josef Pleskot patří mezí současnou špičku českých architektů.
 • Porovnáním nákladů na realizace projektů s obdobným rozsahem lze zjistit, že projekt centra za téměř 1,14 mld. se řadí mezi stavby s nižšími investičními náklady.
 • V dozorčí radě a.s. Centrum Palmovka, která stavbu pro MČ Praha 8 zajišťuje, seděli či sedí zástupci opozice.