Implementace změn z nového znění Občanského zákoníku.

Představenstvo družstva nyní zkoumá nové znění Občanského zákoníku ve vztahu ke svým potřebám a potřebám svých členů.Ačkoli se může zdát že změny nejsou tak rozsáhlé tak můžeme prohlásit, že jich je víc než dost. Nový občanský zákoník je ve své části týkající se věcných práv konzistentní s tradičními evropskými civilními kodexy. Vrací se ke správné systematice, odstraňuje problematická místa současné úpravy a doplňuje některé praktické a užitečné instituty.

Změny však nejsou nijak samoúčelné a tam, kde stávající úprava praktickým potřebám vyhovuje, dochází k jejímu převzetí či k pouhému upřesnění a vylepšení.

Nejdůležitější změny se týkají následujících okruhů:

 • Rozšíření katalogu věcných práv
 • Změna chápání pojmu věci v právním smyslu
 • Značně podrobnější úprava držby a vlastnictví
 • Změny v nabývání vlastnického práva
 • Zdůraznění role veřejných seznamů
 • Možnost nabytí vlastnictví od neoprávněného – silnější ochrana dobré víry nabyvatele
 • Začlenění bytového spoluvlastnictví do občanského zákoníku
 • Přídatné spoluvlastnictví
 • Stavba je nově součástí pozemku
 • Zavedení práva stavby do občanského práva
 • Podrobnější úprava věcných břemen
 • Novinky v zástavním a zadržovacím právu
 • Začlenění instituce správy cizího majetku do občanského zákoníku

Představenstvo družstva & Pověřený vlastník