Výběrová řízení

Zde budou uveřejňovány veškerá výběrová řízení

vypsaná družstvem nebo SVJ s detailní specifikací.